Thưởng thức đặc sản chè và cảm nhận hương vị Thái Nguyên!

Nghệ thuật pha trà
  • Chè Thái Nguyên hương vị thơm ngon..Dac bit

  • Chè nguyên liệu được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP với quy trình trồng chè hữu cơ tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên.

  • Chè nguyên liệu được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP với quy trình trồng chè hữu cơ tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên.

Mặt hàng liên quan